Wymiana poglądów na temat przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz na temat perspektyw długoterminowych dla systemu EU ETS cz.VI etsP. Botschek (dyrektor ds. bezpieczeństwa energetycznego Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego): Dla sektora chemicznego cena ma znaczenie, ponieważ jest to sektor energochłonny. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie jak dokonać przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 w sposób uczciwy, możliwie tanio i efektywnie. ETS działa w ten sposób, że obejmuje emisje pochodzące z przemysłu. Sektor chemiczny jest na drodze do redukcji nawet ok 50-60% emisji w porównaniu do 1990 roku. Nie można z tego powodu obarczać go dodatkowymi kosztami. ETS nie jest jedynym instrumentem napędzającym inwestycje w innowacje niskoemisyjne. W przypadku oszczędności energii wiele wynika z cen energii. ETS nie napędza inwestycji w kierunku odnawialnych źródeł energii i backloading również się do tego nie przyczyni. Może intencją Komisji jest zapewnienie większych zysków dla rządów a nie ograniczenie emisji. Niepokojący jest fakt, że narzędzia ETS są zbyt skomplikowane. Rosnące ceny emisji na pewno nie zagwarantują inwestycji w nowe technologie, zwłaszcza w dobie kryzysu. Jak w sytuacji kryzysu można tworzyć politykę, która powoduje podniesienie cen energii? W efekcie koszt ten będzie zrzucony na odbiorców. Potrzebne są możliwości przenoszenia pewnych kosztów. Inflacja tłumi działalność gospodarczą, co będzie stymulować podwójną recesję. Trzeba unikać wszelkich działań, które sprawią, że Europa utknie w recesji. ETS może nie jest doskonały, ale trzeba zając się teraz tym, co robić w 3 okresie rozliczeniowym. Potrzebne jest przejście na system efektywny i nie tak kosztowny.

D. Forrister (prezes międzynarodowego stowarzyszenia handlu emisjami): Według obserwatorów ETS jest instrumentem zmniejszającym presję na zmiany klimatyczne. Uważa się, że ten system stymuluje innowacje i rozwój w przemyśle. Nawet, jeżeli ostatnio przechodzi on kryzys to stał się motorem dla reszty świata. W Australii montuje się własny program zainspirowany europejskim, podobnie w Kalifornii – jest więc nadzieja że w przyszłości zostają one połączone. Nadzieja teraz nachodzi z Chin, gdzie również myśli się o takim programie. Dzięki mechanizmowi czystego rozwoju – ETS stymuluje mechanizmy kompensacyjne. Pomimo sukcesów z uwagi na niespodziewane okoliczności, ETS stoi teraz przed dużym wyzwaniem. Propozycja Komisji powinna być postrzegana, jako jednorazowa i tymczasowa interwencja mająca na celu przywrócenie równowagi pomiędzy popytem a podażą na rynku handlu emisjami. Podczas tego etapu trzeba dyskutować nad długoterminowymi rozwiązaniami strukturalnymi. Komisja powinna jednak działać przejrzyście, ponieważ biznes potrzebuje przewidywalności. Decyzje te powinny być podane z wyprzedzeniem tak, aby można się było na nie przygotować. Ta decyzja ma przywrócić równowagę i zaufanie rynku.