Wymiana poglądów na temat przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz na temat perspektyw długoterminowych dla systemu EU ETS cz.IV etsR. Seeber: Decyzja odnośnie lotnictwa nie jest właściwym sygnałem. Ważne jest to, aby Parlament był w pełni zaangażowany w podejmowanie decyzji. ETS osiąga zamierzone cele po w miarę korzystnych kosztach i były to warunki jego funkcjonowania. Trzeba pamiętać o kontekście międzynarodowym. Nie będzie to dobry sygnał dla branży przemysłowej. Teraz najważniejsze są inwestycje w Europie. Dlaczego odbierać pieniądze przedsiębiorstwom zamiast dawać im je na inwestycje? Nie jest jasne, do czego zmierza Komisja.

R. Jordan: Niepokojące są procedury współdecyzji, które powinny być demokratyczne. Jeżeli Parlament pójdzie po linii Komisji to energia stanie się droższa, co oznaczać będzie, że obywatele będą musieli więcej płacić. Trzeba uwzględnić szerszy obraz. Decyzja odnośnie lotnictwa to hańba, Europa nie trzyma się swojej linii z powodu pewnych obietnic.

J. E. Merkies: Jeżeli nie zastosuje się rozwiązań strukturalnych, Backloading zadziała tylko na chwilę. System musi pozostać wiarygodny. Po interwencji zmieni się wizerunek ETS na coś krótkoterminowo regulowanego przez Komisję.

L. McAvan: Niepokojąca jest taka liczba protestów. Jeżeli chce się popierać poważnie walkę ze zmianami klimatycznymi to trzeba coś zrobić z systemem ETS. Czy jest jakakolwiek szansa na usprawnienie ETS bez tej propozycji? Może niektórzy są w ogóle przeciwko temu systemowi. Może to podkopać jego fundamenty.

O. Rossi: Komisja nie do końca zdaje sobie sprawę z kryzysu w Europie, ponieważ próbuje przyznać sobie prawo do ingerencji w rynek. Po tej zmianie ETS nie byłby już instrumentem rynkowym, stając się europejskim systemem podatków od CO2. Spowoduje to przeniesienie się przemysłu poza granice Europy. Ta wizja zmian wykracza poza logikę. Takie reformy powinny następować na całym świecie a nie tylko ograniczać się do Europy.

P. Liese: Trzeba uważnie przyjrzeć się tematyce lotnictwa. Dobrze postrzegane jest to, co wydarzyło się w ICAO. Backloading jest oceniany pozytywnie. Trzeba zwrócić uwagę na ucieczkę emisji.

M. Groote: Niezbędne jest, aby wysyłać sygnały w sprawie międzynarodowego porozumienia odnośnie lotnictwa. Oczywiste jest, że Unia w pojedynkę nie rozwiąże problemu zmian klimatycznych i nadmiernej emisji gazów cieplarnianych, ale nie może być podzielona w tej sprawie. Emisja CO2 musi być redukowana, Parlament powinien w tej sprawie działać w sposób progresywny.