Wymiana poglądów na temat przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz na temat perspektyw długoterminowych dla systemu EU ETS cz.II etaC. Papastavros (Rada): W Radzie odbyły się już dyskusje odnośnie legalności wpływu na ceny węgla oraz możliwego powiązania tej decyzji na funkcjonowanie rynku węgla. Prezydencja cypryjska jest gotowa do podjęcia odpowiednich kroków co do emisji gazów cieplarnianych, jeżeli powstaną ku temu sprzyjające okoliczności.

E. R. Korhola: W momencie składania wniosku Parlament nie miał jasnych informacji w zakresie tego przesuwania w czasie. Negocjatorzy Parlamentu i Rady przyjęli pewną deklarację, ale nie jest to mandat dla Komisji na wykroczenie poza zapisy dyrektywy w sprawie ETS. Logiczne jest to, że ceny są teraz niskie w sytuacji, kiedy niski jest popyt. Backloading będzie zakłóceniem pewności obrotu prawnego. Jest to droga do pogorszenia klimatu inwestycyjnego w wielu sektorach przemysłowych.

C. Davies: Ważne są postępy dokonane w zakresie lotnictwa. Żadne państwo w pojedynkę nie jest w stanie zrobić tyle, co cała UE w sprawie globalnego porozumienia. Tylko czy ETS będzie stosowany wyłącznie dla europejskich linii lotniczych? Backloading jest niekonsekwentnym posunięciem w porównaniu z długoterminowymi, strukturalnymi rozwiązaniami. Komisja nie potrzebuje tej decyzji, gdyż już ma uprawnienia pozwalające jej na niewielkie dostosowania w tej sprawie, bez współdecydowania i przyjmowania przepisów. Dlaczego Komisja nie chce używać tych uprawnień?

B. Eickhout: Ciekawe jak UE oceni rzeczywisty postęp w ramach ICAO. Odnośnie backloadingu, potrzebne są ustrukturyzowane działania przed rozpoczęciem 3 fazy oraz działania strukturalne – mowa tu o nadwyżce 2 mld zezwoleń, których liczby żaden backloading nie zmieni. Potrzeba konkretnych propozycji ze strony Komisji, tak żeby wszystkie państwa mogły podjąć decyzję. Kolejna runda konsultacji nic nie pomoże w tej sytuacji. Potrzebny jest konkretny harmonogram ze strony Komisji odnośnie działań strukturalnych.